Mert Yapı – Tire Villa

İzmir’in Tire ilçesinde, 7 parselden oluşan alana yapılan toplu bir çalışmadır.Proje çeşitli büyüklüklerdeki konut birimlerinden , çevrenin alışverişine yönelik ticaret akslarından ve yine çevre kullanıcısının sosyalleşmesi açısından oluşturulan kafe ve restoranlardan oluşan bir meydan olarak tasarlanmıştır.Tüm parsellerde cephe için aynı malzemelerin kullanılması proje bütünlüğü açısından önemlidir.Tire bölgesinde oluşturulan bu proje; projenin iç çözümleri , tasarlanan farklı cephe tarzı , oluşturulmaya çabalanan site mantığından dolayı çevre projelerden faklıdır.